[Click for English]Uttalande om Svenska Lagmän.  Tid - Hösten 12017 (8.10.17)
Tre saker att inte bara förstå.  Tid - Nya Solårets Andra Dag 12017 (23.12.17)
Lite klargörande ang. vad Östersjöväldet/Godland är OCH INTE ÄR, samt inte minst vad dess struktur ger för möjligheter.
Det finns ett fruktansvärt lydnadsproblem.  (1)2018-02-11
Ett förtryckt folk utan självrespekt kan inget respektera.  (1)2018-05-12
Att utropa en legitim stat kan tyckas anakronistiskt, men det finns minst två goda skäl.  (1)2018-05-19
Hänvisning till Platonismens metoder avgörande för att formellt ej kunna definieras som otillräknelig.  (1)2018-05-22
Skriftlig och videoupptagen lojalitetsed för Monark af Staten Sverige  Förtydligande av (1)2018-10-08
Ett brott av närmast omnicide-magnitud, vilket, av (1)2018-05-07, delgetts c:a 22 000 svenska lokalpolitiker.  Uttalande av (1)2018-10-24.
Då är det envars enskilda skyldighet att återbygga Lag och Rätt.  Uttalande av (1)2018-11-12.
För sjusovare, väckarklocka. Monarken Leif I av Monarkin Staten Sverige, (1)2018-11-14.
Slavmedias Indrivare Folkrättsbrottsliga.  Publiceras för vidare delgivning, då dessa olagligheter begås av nya och fler aktörer.  (1)2019-03-21.
Monarkin Staten Sverige har återupprättat folkstaten Konungariket Sverige.
Förhindra massvält maa. globala skördekollapser.  19 maj 12019, i folkmun kallat 2019.
Redan krigets lagar ger oss större rättigheter än de ockupanternas egna företagsdomstolar erkänner oss.  14 juni 12019, i folkmun kallat 2019.

MP3:  Monarken talar om gränserna för att kunna få rätt inom systemet.  Måste laddas ned innan den lyssnas på.  Ur video "Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland. 9.9.17", vid 13m 8s.  1m 35s lång.  [744 KiB]

VännedsSjö Urfolks Ting vill gärna få med VERKSTÄLLARMAKTEN på frihet-från-totalitärt-förtryck-tåget.  Tweets våren -20.
Till den vanliga polisen som gör mycket som är gott.  Monarken Leif I, den 6 oktober (1)2020.
Yttrande ang den paranoia som sprids av media och av den falska regering osv media upprätthåller.  Monarken Leif I, den 12 november (1)2020.
Info om Tribunal med Dr. Reiner Fullmich.  Publicerat här för kännedom den 2 maj (1)2021.
Uttalande angående de genetiska mRNA experimentinjektionerna.  Monarken Leif I, den 3 maj (1)2021.