[Click for English]Det pågick redan en världsomfattande militär räddningsoperation när Godland och MSS bildades, vilken MSS ger sitt gillande.

När de dolda makterna den 10 juni -2017 utmanades att visa att de är legitima härskare och Godland bildades, liksom den 8 september -17 när MSS proklamerades, var det inte känt för Leif, och förmodligen inte heller för Ditta, att det redan pågick en världsomfattande militär räddningsoperation.  En operation av nödvändighet dold för fienden och därför även för oss, för om vi skulle kunna se den skulle fienden också kunna göra det.

Detta har bäring till Order "Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017.", se huvudsidan.  Den världsomfattande militära räddningsoperationen är helt i harmoni med principerna i "Proklamation av Monarkin Staten Sverige av 9 september -17" om att envar har såväl rätt som ansvar i förhållande till förmåga att försvara såväl sina egna som andras liv och egendom mot alla former av rövare.  Medan varje makt som motsätter sig dessa värden förbryter sig och behöver antingen kapitulera eller besegras.

— Leif I, Nationens laggivare med mera, Monarkin Staten Sverige, 18 juni -23.

Allt som “Biden“, “Etablissemanget“ och Media har gjort sedan 20 januari 2017 till idag är alltsammans ett manus och för syns skull.

Militären tog över i oktober 2016

— Derek Johnson

Resurser om krigets lagar avseende upprorsbekämpning
gentemot infiltrerad / ockuperad statsapparat:
http://blog.lege.net/?/435-Together,-we-are-the-Counterinsurgency.html#comments
http://mss.lege.net/statements/LawOfWar.html


Viktigt ur  MSS Förändring.  Leif den 23 september -21:

Skickat till Ditta 2021-09-22 00:40:35 UTC:

Melania och Trump möjliggjorde, mycket medvetet om vad de gjorde och hur de gjorde det, den tidslinje där transhumanismagendan genom acceleration av dess tidplan bragts i självförstörande självsvängning och ska för denna oerhört viktiga andliga roll de tagit på sig att spela ha den allra största respekt, vilket de också kommer att åtnjuta när de som blir kvar i den här tidslinjen ser tillbaka på vad som har varit och förstår vad som har hänt.

De som inte är kapabla att se vad det är de har gett sitt stöd ens när det är gjort så övertydligt som det nu är gjort, allt är så överdrivet att endast den som vägrar se inte ser, men det är många, dessa många har redan tagit sina dödssprutor med fördröjd verkan och kommer inte att vara kvar.  Det är riktigt att det därvid är oerhört mycket barn och även husdjur som behöver tas om hand framöver, vilket Ni påpekat i annat sammanhang, och det är inte glömt.  Nu när uppvaknandet börjar på allvar bland dem som är kapabla att se vad det är de har gett sitt stöd och som är kapabla att ändra sig, går det snart också att föra upp detta på agendan.  Romana har redan börjat.  Hon säger för övrigt att det är hon som är den utvalda, att hon har det andliga kontraktet.  Dock tolkar jag det inte som att det behöver bli konflikt med andra goda ledare som arbetar enligt samma kosmiska plan.  Det har givetvis inget med "ersättande av påven" att göra.  Påven ska inte ersättas, han görs irrelevant och kanske avrättad.  Det är andligt mycket farligt att inta positionen "ersätter Påven" eftersom allt i den energin kommer att undanröjas.

Ni har missförstått Melania och Trumps roll.  Jag ser det inte minst av meningen nedan, här i rättstavat skick:  "Vi har inga avtal med Trump och Melania, och de har inget värdigt finanssystem".  De ska heller inte "ersätta påven" för de förtjänar ej döden då de gjort oss alla en oerhörd tjänst.  Den som "ersätter påven" lider döden, det är lönen för att ersätta påven.  Inte heller Ditta och Leif förtjänar döden för vårt arbete och ska heller inte "ersätta påven".  Ingen ska "ersätta påven" för som sagt han är inte relevant i den återupprättade sanna planeten.

Även om vi inte delar samma förståelse om vad det på djupare plan är som pågår känner jag att jag bör visa erkännade för att jag ser Er ursprungliga förbindelse med de germanska stammarna, Ditta är också ett Danskt namn vilket är mycket intressant att Ni bär då Danmark kommer ur Dans stam som INTE är en judisk stam, det är därför den ej är upptagen i uppenbarelseboken.  Det är gentiles, som Jesus kanske också var då han kom från Galileen, Dans land.  Själv har jag rötter även i Odense, Danmark.  Odense, Oden.  Vi har båda starka rötter i starka stammar.  Dock är det för mig en nödvändighet att inte gå ivägen för kosmisk plan.  Därför är jag mycket lyhörd för den och arbetar med, inte mot, den.


Ditta svarade 2021-09-22 08:02:18 UTC:

Fint, tack.  KarleksOrdning är inte i vägen för det goda.  Genom påve ersättning med Ditta blir Dödskulten till KarleksOrdning och inkvisition upphör igenom hela pyramiden genast, hur vi meddelar det utan motstånd är konsten.  Ditta


Observera att Ditta nu INTE inkluderar Leif, som nu INTE är inkluderad i vad som helst som händer för Ditta på grund av vägran att höra varningen.//
[Andra uttalanden.]