[Click for English]

Uttalande om Svenska Lagmän
Tid - Hösten 12017 (8.10.17)

Svenska 'lagmän' HAR DELGIVITS (Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17)) att de för närvarande är lydiga till ett bedrägeri som administreras av "Den demokratiska krigarklassen" eller "de demokratiska terroristerna", den klass som tror att de har administrerat en demokrati men som har missletts och som själva, såväl som den västerländska eliten, är brottsoffer för det akademiska bedrägeri som terroriserat och bedrivit krig mot enskilda och urfolk i tusentals år.  Då Delgivning Har Skett är nu 'lagmännen' laglösa om de envisas med att lyda bedragarna.  Vilket de tycks ha valt att fortsätta göra.  Om detta är rätt uppfattat, att 'lagmännen' har valt att fortsätta lyda den genom Platonistiskt bedrägeri förfalskade folkviljan genom att fortsätta lyda riksdag & regering, då är Formellt sett nu 'lagmännen' brottslingar genom att ha förkastat att lyda sanning, men tydligen föredrar att lyda lögner.  En 'lagman' har rent konkret gjort detta val att lyda riksdags- och regeringsbedragarna, medan andra har försökt 'ducka' genom att glida undan med att 'inget pågående ärende finns'.  De är dock Delgivna verkligheten, så de har ingen ursäkt om de fortsatt tillämpar Platonism.  De har instruerats att sätta sig in i vad bedrägeriet innebär, och att de ej är tillåtna att fortsätta bedrägeriet då det nu är avslöjat och de ej längre kan hävda att de inget visste.

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland, domare i Baltic Sea Indigenous Court.

Stiftande dokument etc på http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller
https://web.archive.org/web/20170921071751/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/


Bilagor:
 1. Direktiv från Monarkin Staten Sverige till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer, 20.9.17.  25.9.17 sändes detta på nytt, men nu med individuellt adresserade e-brev sända direkt till de presiderande lagmännen.
  https://web.archive.org/web/20170921063528/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/orders/Direktiv_av_Monarkin_Staten_Sverige_till_kvarlamnade_befintliga_domstolsstrukturer.pdf  (Backup.)

 2. Monarkin Staten Sverige till Regeringen för Kungariket Sverige, 10.09.17.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Monarkin_Staten_Sverige_genom_Monarken_till_Regeringen_for_Konungariket_Sverige.pdf  (Backup.)

 3. Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
  https://web.archive.org/web/20170918210409/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Proklamation_av_Monarkin_Staten_Sverige.pdf  (Backup.)

 4. Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation_and_Return_to_Kin.pdf  (Backup.)

 5. Public Order of Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017.
  https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation__Corporate_Law_Enforcement.pdf  (Backup.)

Site:
//