Att utropa en legitim stat kan tyckas anakronistiskt, men det finns minst två goda skäl.

Det ena är helt enkelt att väcka tanken:  "Vad gör en stat legitim, eller inte?"  Att sätta upp ett alternativ ger ju konkreta verktyg att tänka kring detta.

Det andra är att de nationalstater som satts upp i roms anda bygger på något slags hävdat ägarskap över själarna.  Vi samtidigt bestrider detta, som vi tvärtom INTE hävdar ägarskap över själarna.  Därmed skapar vi en metod att relativt välordnat kapa en gordisk knut.

Vi har hänvisat till hur den dolda makten verkar, genom bedrägeri.  Och allt som kommer ur bedrägeri är illegitimt, varför vi skapat en legitim struktur som laglig väg ut ur detta bedrägeri.  1974 års regeringsform korporatiserade vad som förut, iallafall nominellt, var folkets stat, och därmed avvecklades i hemlighet staten Konungariket Sverige genom bolagisering.  Vi "återupprättar den", fast under helt andra premisser.

Det var kyrkan som en gång gjorde nationalstater utifrån påvens en gång deklarerade ägarskap över själarna.  Senare doldes kyrkans religiösa tvång / inkvisition bakom sekularismen, men det är fortfarande religiösa regler som styr.  Lögnens olika lager summeras i sex punkter på sidorna 195-196 av This Is How The State Fucks Your Mind — Ola Alexander Frisk.  På motsvarande religiöst styrt sätt påtvingas påvens alla soals (sic., dvs själar) även i de västerländska så kallade sekulära staterna lydnad genom dagens moderna religiösa inkvisition.  I inkvisitionens moderna tappning de påstått sekulära staternas olika institutioner / myndigheter, som det benämns i bedrägeriet, för påtvingande av de dolda religiösa reglerna.

Vår väg ut ur våldssystemet avskaffar maktläran/myndighet och återinför respekt, kompetens och lojalitet till det egna folket, under fullt enskilt ansvar.  Vårt styre avslutar 999+ år av mentalt och annat våld, såsom dagens moderna religiösa inkvisition med hävdad auktoritet/myndighet över själarna i påvens anda.  Rom grundade sitt påstådda ägarskap över själarna på ett Letter Patent, UNAM SANCTUM.  Ett nytt Letter Patent signerat med blod av (1)2017-06-11, BESTRIDER UNAM SANCTUM, MEN hävdar INTE ägarskap över själarna.


(1)2018-05-19
Konn Leif

//
[Andra uttalanden.]