[Click for English]

Tre saker att inte bara förstå
Tid - Nya Solårets Andra Dag 12017 (23.12.17)

Tre saker att inte bara förstå, utan att bygga vidare och visare uppå.
  • Förståelse Är Rätt - Auktoritetslydnad Är Fel.  Alltihop måste vändas på ända, från "Auktoritet är rätt" till Förståelse Är Rätt.
  • Det du eller jag inte har rätt att tvinga någon annan till, det kan vi omöjligt ge en lagman eller en myndighet rätt att göra oavsett i hur många tusen år och med hur många tusen andra vi går och 'röstar'*
  • Urfolks ledare i Östersjö Urfolks Ting och Monarkin Staten Sverige har metoden för att utan totalt systemhaveri komma ur banksterfällan**
*:  Oavsett hur högt du skriker om parlamentär demokrati och om 'antidemokrater som vill avskaffa demokratin'.  Det är inte dessa som i parlamentär demokratis namn har bombat land efter land till misär och flyktingströmmar.

**:  Emedan Ni inte själva känner vägen ur banksterfällan, gör allt för att verkställa beslut av urfolks ledare i Östersjö Urfolks Ting och Monarkin Staten Sverige, som har gett sin kärlek och svurit ed till landets urfolk och medborgares bästa.
Metoden är till sin grovt tillyxade grundstruktur klar, men behöver fler som tar i.
Metodens kärna är att förkasta att auktoritet skulle ha mer rätt än den enskilde. ***

***:  Låter enkelt, men utan att känna maktens illusionisttrick går det inte att upphäva dessa.  Påven hittade tex på att han ägde själarna, och delade sedan ut auktoritet till kungar osv.  De gamla vikingakungarna fick sin auktoritet av folket, om de förtjänade den och var folkets tjänare.  Det bedrägeri som i dag kallas parlamentär demokrati är formellt filosofiskt avslöjat som bedrägeri, samtidigt som parlamentära demokratiers konstitutioner säger att staterna ska vara parlamentära demokratier, vilket innebär att parlamentära demokratiers konstitutioner säger att staterna ska vara förtryckarregimer byggda på bedrägeri.  Då folket ALLTID har rätt att förkasta förtryckarregimer handlar det därför bara om att inte så att säga hoppa ur askan i elden.

En konkret sak i metoden:  Den enskilde och inte en auktoritet har rätten att skapa pengar.  Urfolks ledare i Östersjö Urfolks Ting och Monarkin Staten Sverige visar vägen, vi är 'stigfinnarna'.  För att det inte ska bli kaos behövs en metod.  Vi har den.

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland, domare i Baltic Sea Indigenous Court.

Stiftande dokument etc på http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller
https://web.archive.org/web/20170921071751/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/

//