[Click for English]Skickat till Ditta 2021-09-22 00:40:35 UTC:

Melania och Trump möjliggjorde, mycket medvetet om vad de gjorde och hur de gjorde det, den tidslinje där transhumanismagendan genom acceleration av dess tidplan bragts i självförstörande självsvängning och ska för denna oerhört viktiga andliga roll de tagit på sig att spela ha den allra största respekt, vilket de också kommer att åtnjuta när de som blir kvar i den här tidslinjen ser tillbaka på vad som har varit och förstår vad som har hänt.

De som inte är kapabla att se vad det är de har gett sitt stöd ens när det är gjort så övertydligt som det nu är gjort, allt är så överdrivet att endast den som vägrar se inte ser, men det är många, dessa många har redan tagit sina dödssprutor med fördröjd verkan och kommer inte att vara kvar.  Det är riktigt att det därvid är oerhört mycket barn och även husdjur som behöver tas om hand framöver, vilket Ni påpekat i annat sammanhang, och det är inte glömt.  Nu när uppvaknandet börjar på allvar bland dem som är kapabla att se vad det är de har gett sitt stöd och som är kapabla att ändra sig, går det snart också att föra upp detta på agendan.  Romana har redan börjat.  Hon säger för övrigt att det är hon som är den utvalda, att hon har det andliga kontraktet.  Dock tolkar jag det inte som att det behöver bli konflikt med andra goda ledare som arbetar enligt samma kosmiska plan.  Det har givetvis inget med "ersättande av påven" att göra.  Påven ska inte ersättas, han görs irrelevant och kanske avrättad.  Det är andligt mycket farligt att inta positionen "ersätter Påven" eftersom allt i den energin kommer att undanröjas.

Ni har missförstått Melania och Trumps roll.  Jag ser det inte minst av meningen nedan, här i rättstavat skick:  "Vi har inga avtal med Trump och Melania, och de har inget värdigt finanssystem".  De ska heller inte "ersätta påven" för de förtjänar ej döden då de gjort oss alla en oerhörd tjänst.  Den som "ersätter påven" lider döden, det är lönen för att ersätta påven.  Inte heller Ditta och Leif förtjänar döden för vårt arbete och ska heller inte "ersätta påven".  Ingen ska "ersätta påven" för som sagt han är inte relevant i den återupprättade sanna planeten.

Även om vi inte delar samma förståelse om vad det på djupare plan är som pågår känner jag att jag bör visa erkännade för att jag ser Er ursprungliga förbindelse med de germanska stammarna, Ditta är också ett Danskt namn vilket är mycket intressant att Ni bär då Danmark kommer ur Dans stam som INTE är en judisk stam, det är därför den ej är upptagen i uppenbarelseboken.  Det är gentiles, som Jesus kanske också var då han kom från Galileen, Dans land.  Själv har jag rötter även i Odense, Danmark.  Odense, Oden.  Vi har båda starka rötter i starka stammar.  Dock är det för mig en nödvändighet att inte gå ivägen för kosmisk plan.  Därför är jag mycket lyhörd för den och arbetar med, inte mot, den.


Ditta svarade 2021-09-22 08:02:18 UTC:

Fint, tack.  KarleksOrdning är inte i vägen för det goda.  Genom påve ersättning med Ditta blir Dödskulten till KarleksOrdning och inkvisition upphör igenom hela pyramiden genast, hur vi meddelar det utan motstånd är konsten.  Ditta


Observera att Ditta nu INTE inkluderar Leif, som nu INTE är inkluderad i vad som helst som händer för Ditta på grund av vägran att höra varningen.  En liknande varning kom 23.09.21 03:19 UTC:

https://t.me/romanadidulo/2709

Romana Didulo @romanadidulo ~ Head of State & Commander-in-Chief, Head of Government, Queen of Canada @romanadidulo, [23.09.21 03:19]

There's also a feminine energy that carries a very jealous and envious energies.

Let me give you a heads-up, Sis.

Drop your jealously and envy of me because I can very clearly tell you that if you don't stop - you will lose your financial wealth, your health, and your families - that's the divine Karma you are creating for yourself...that will be delivered to you very rapidly.//
[Andra uttalanden.]