[Click for English]

Uttalande angående de genetiska mRNA experimentinjektionerna.


De som redan, utan tillstymmelse till informerat samtycke, har dragits in i dessa storskaliga genterapiförsök utan noggrann vetenskaplig uppföljning (som ju är det normala vid försökspersonsexperiment) utgör enligt allt fler rapporter och experter själva någon slags spridningsfara och utgör alltså en fara även för eko-genetiska människor utanför försöken.  De eko-genetiska människorna måste självfallet bevaras genetiskt intakta i det fall de som deltar i försöken genom dessa försök blir förstörda vad avser fortplantning o.s.v..  Detta om inte mänsklighetens hela framtid ska riskeras genom detta vådliga företag.

Ett flertal experter är nu överens om denna stora fara och menar att de som dragits in i dessa försök liksom dem som har smittats av de injicerade måste bära ett tydligt gult märke så genetiskt okomprommenterade kan hålla långt avstånd till dem, detta för att säkra den mänskliga artens överlevnad.

Eventuellt kan en del av de undertryckta men enligt expertis och erfarenhet fungerande kurerna mot COVID sjukan även ge skydd mot injektionssmittan, t.ex. blockerar tydligen Ivermectin spik proteinet som injektionerna får de injicerades celler att producera.  Kanske en 100% behandling av alla med sådana kurer skulle kunna ge okomprommenterade eko-genetiska människor ett skydd mot att smittas av de genom injektionerna komprommenterade, men innan detta är utrett bör alla injicerade och de som är smittade av dessa hållas på avstånd från de okomprommenterade vilket t.ex. kan ske genom att de injicerade och av dessa besmittade lagstadgat måste bära ett tydligt gult märke när de är ute bland folk och ej tillåts beblanda sig på arbetsplatser o.s.v. med okomprommenterade människor.

I detta nödläge etablerar WIHLOC of Godland därför separationslagen av gen-förgiftade och eko-genetiska människor.  Gå till WIHLOC of Godland utlyser Separationslag av gen-förgiftade och eko-genetiska människor.


Monarken Leif I,
Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland,
den 3 maj 12021, i folkmun kallat 2021.//
[Andra uttalanden.]