[Click for English]

Tweets våren -20

VännedsSjö Urfolks Ting vill gärna få med VERKSTÄLLARMAKTEN på frihet-från-totalitärt-förtryck-tåget.


LegeNet @legenet   11:21 AM - 4 Apr 2020   https://twitter.com/legenet/status/1246367193064968193

VännedsSjö Urfolks Ting förbjöd alla militära företag och tog bort all legal auktoritet från polismakter och rättsväsende tjänande det krigsekonomiska systemet.

Under dåvarande namn Baltic Sea Indigenous Court (BSIC) förbjöd VännedsSjö Urfolks Ting/Venned Sea Indigenous Court i september -17 alla militära företag och tog bort all legal auktoritet från polismakter och rättsväsende tjänande det krigsekonomiska systemet.  Som framgår av det tingsbeslutet är alla som ignorerar detsamma enskilt ansvariga för alla sina handlingar och föremål för arrestering genom deputerade fredsofficerare och för lagföring i Baltic Sea Indigenous Court (BSIC), nuvarande namn VännedsSjö Urfolks Ting/VennedSea Indigenous Court.  Polisen och ordningsvakterna är dock sedan 5 september -19 deputerade till att bistå i genomdrivandet av en Tingsbefallning som handlar om att skydda Folkets rätt att fredligt omorganisera och styra de återtagna transhumanism-krigsförande korporationerna, eller att stiga åt sidan och avstå från att ingripa gentemot genomdrivandet av den senare Tingsbefallningen.  VännedsSjö Urfolks Ting/VennedSea Indigenous Court/ÖUT/IWOCG i levande landdomsrätt Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning har dessutom uppmanat folket att organisera riktiga ting som inte står under det krigsekonomiska systemets kontroll.


LegeNet @legenet   10:16 AM - 5 Apr 2020   https://twitter.com/legenet/status/1246713251842449409

VännedsSjö Urfolks Ting vill gärna få med VERKSTÄLLARMAKTEN på frihet-från-totalitärt-förtryck-tåget:

VännedsSjö Urfolks Ting vill gärna få med VERKSTÄLLARMAKTEN på frihet-från-totalitärt-förtryck-tåget.  Det är ju för att "spegla" deras övergrepp på enskild suveränitet som så många i frihetsrörelsen så länge stått upp för vad som är verklig rätt, för att verkställarna av förtrycket ska se vad det är de håller på med.  Det är ju faktiskt VERKSTÄLLARMAKTEN som fångar in människor, kidnappar människor, in i slavsystemet.  De begår härvid gentemot verklig rätt utanför slavsystemet mycket grova brott, men utan att de av domare sanktioneras åtminstonde genom att bli uthängda som de brottslingar de är med vilka brott de faktiskt har begått så kommer de aldrig att se vad de gör sig skyldiga till.  Programmeringen sitter för djupt.  Sekt-tänket.  Urfolksordningen handlar om att AVSKAFFA slaveriet, då detta är helt nödvändigt för att mänskligheten inte ska gå under.  Tänkandet måste ändras vid dess rötter, och de rötterna går långt tillbaka.  De flesta kommer att tro du är galen, men det finns inget annat sätt.



//
[Andra uttalanden.]