[Click for English]

Lite klargörande ang. vad Östersjöväldet/Godland är OCH INTE ÄR, samt inte minst vad dess struktur ger för möjligheter.


https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/#comment-4234


Östersjöväldet/Godland är rätt byggd från grunden.  Urfolksrätt.

Östersjöväldet/Godland arbetar UTANFÖR den gamla kult som formellt benämns #Platonism, den som behärskar hela det därför korrupta systemet inkl. alla som arbetar "politiskt" men fortfarande inom platonismens parametrar.  Kulten är formellt demaskerad och avslöjad just som en kult.

Östersjöväldet/Godland, som i stiftande dokument öppet tar ställning emot globaliseringsprocessen och det därmed förknippade folkmordet på Sverige, är därför INTE en politisk organisation.  Det är istället en struktur för att skydda rätt.https://corneliadahlberg.wordpress.com/sanningskommission-och-riksratt/#comment-4230


Jmf. NV tråden https://newsvoice.se/2018/01/24/norges-fiskeriminister-gripen-for-pedofili-norsk-journalist-trakasserad/

Kopia av https://vk.com/wall409430845_691 :

Just nu stöder AI regeringar MOT "Fake News" = de som ser vartåt det barkar, och reagerar.  MEN AI's agenda är att göra regeringar redundanta.  De som nu befolkar regeringar är asätare som plockar liket.

För att fortsätta den tanken, de globala företagen är naturligtvis nästa 'världsregering', den AI egentligen stöder för nästa steg av maktövertagandet.  Lösningen är INTE att stödja regeringar i mörkläggning utan tvärtom total transparens och decentralisering a' la' Godland.

En i int. rätt laglig lösning är att använda rätten för urfolk att utveckla politiska, ekonomiska & sociala system & institutioner genom att hävda urfolksstatus.  I dag styrs politisk makt illegitimt av stora bolag, inte av befolkningar.  Bolag som inte arbetar för folkens bästa.

Sveriges därför fnuttade 'lagmän' har i höstas vägrat delta i formandet av urfolks ting varför arbetet med att skapa lokala urfolks ting ankommer på oss alla.  Östersjöväldets/Godlands rättsordning är inte trollat fram ur en hatt utan rör sig om riktig rättvisa, riktiga domstolar.

Dokument:  http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller
https://web.archive.org/web/20170921071751/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/

_ _ _

Kopia av https://vk.com/wall409430845_689 :

Det är alldeles nödvändigt att i domstols- eller sanningstribunalform exponera VARFÖR den formella makten inte tjänar folkets intresse.  Jag har många gånger tänkt att varför skulle inte första bästa normalt funtade människa som ges samhällsansvarig position verka för allas bästa?

Olika partier har i praktiken använts för att skapa en demokratisk illusion.  Politikens funktion i dag är en mer effektiv distraktion än 'Bonde söker fru'.  I sitt tal om hemliga sällskap inför pressen hänvisade JFK till den atenske laggivaren Solon (c. 638 - c. 558 BC) och att denne gjorde det till ett brott för medborgaren att undvika kontrovers.  Solon försökte därmed förhindra att man undvek öppen dialog, och det var förstås av samma orsak JFK refererade till saken.

När alla fakta är tillgängliga för alla och inget är tabu, först då kan det vara fråga om demokrati.  I dag är det istället så att stora delar av verkligheten är säkerhetsklassad, så det bryter mot 'statssäkerhet' att uppvisa bevis för dessa delar av verkligheten, samtidigt som de som ändå känner till och berättar om sådan förnekad verklighet förlöjligas inte bara av organiserade agenter utan även av vanliga människor som inte vill eller vågar veta vad som pågår.

Knappt något av den officiellt erkända delen av verkligheten är ens relevant för planetens, mänsklighetens, verkliga framtid, eventuella överlevnad och eventuella frodande.  Innan vi avhemligar alla hemligheter kan det omöjligt finnas demokrati, och efter att vi avhemligat alla hemligheter samt avkräver enskilt ansvar av envar som ges samhällsansvarig position, då finns bara anledning till att bevaka att ansvar sköts.  Den korta Godlands konstitution i slutet av Godlanders rättigheter som finns med i Proklamation av Monarkin Staten Sverige är skapad så att alla grupper kan skapa sina egna lokala styrelseskick, så alla kan hitta sitt eget favoritsamhälle.  [Tillägg, ej från länken:  Till sin effekt formande egna kulter eller sekter, men fullständigt frivilliga och med möjlighet att kunna leva bredvid sådana kulter/sekter/samhällen eller att leva i andra samhällen med andra överenskommelser utan att för den skull behöva lämna sitt födelseland.]  Varför skulle någon enda tvingas till något den ej trivs med, så länge det inte kränker någon annans rätt?

Vi är nu i väntans tider, då Deep State, som är "de kriminella", där även FBI och DOJ i USA och här hemma de korrupta svenska 'rätts'-nätverken ingår, håller på att tas ned.  Samtidigt försöker de kriminella få igång nytt krig i Syrien, och det lyckas kanske också.  En vän som brukar ha rätt menar att rymdbaserade vapen då kommer fram, för nästa nivå av "Shock And Awe".  Men det blir ett kort krig denna gång.  TPTB, som är på nivån ovanför de kriminella, kommer att se till det, av skäl som jag ej kommer att gå in på.

Då skiten verkligen är ute för alla att se, då har vi mycket städjobb även i Sverige.

De största 'hemligheterna' är inte ens hemliga, för folk är programmerade att inte kunna se dem.  Som denna:

Platonism är att 'auktoriteter' definierar 'vad som är verkligt', och att andra verkligheter ej respekteras.  Platonism tillämpad av tjänstemännen innebär följande diktat såsom Gudagivna, med effekt totalt tyranni.  Tyranni är att ej tillåtas alternativ!

Scientismen m.m. är dock på upphällningen.  Bygger på religion och den religion den bygger på bygger i sin tur på det största bedrägeriet någonsin.  Deras "Gud" är i själva verket Lucifer.  Även det lär så småningom komma ut.  Det var Lucifer som var ansvarig för framställandet av Homo Sapiens ur Homo Erectus och Homo Habilis, se vidare Biblio Stuttgartensia, översatt från hebreiska av Mauro Biglino.  Jahve var en militär gruppledare av lägre grad inom Elohim som spred sina trupper över flera kontinenter, inte heller ansedd som speciellt högtstående enligt texterna.  Det religiösa har lagts på i efterhand för att skapa begreppet himmel&helvete för underkastelse.  Och som Ola Alexander Frisk stringent visar så är det även sådan religion som styr scientism och dagens makthävdelser.  Om/när även detta blir förstått, då kan frikyrkorna göras om till frihetsskolor.

_ _ _

Se gärna även aktuellt material på https://twitter.com/legenet


//