Hänvisning till Platonismens metoder avgörande för att formellt ej kunna definieras som otillräknelig.

Ola Alexander Frisk, This Is How The State Fucks Your Mind, är helt avgörande då han i den FORMELLT [detta är långt, långt, långt, långt, långt, långt viktigare än kanske 99.99995% av folket förstår (5 på 10 miljoner)] dekonstruerar bedrägeriet varmed vi formellt har definierats otillräkneliga om vi inte lyder.  Och samtidigt har han dekonstruerat hela Roman Law.  Resonemang om Platon är hänvisningar till dessa konkreta dynamiska relationer som Ola Alexander Frisk redovisar, och är därför helt avgörande för att INTE formellt enligt Platonismens recept kunna definieras som otillräknerlig.  Den som ifrågasätter dessa hänvisade till konkreta dynamiska relationer ska BEVISA att de bevis som refereras ej håller genom att göra ett formellt bemötande av bevisen i This Is How The State Fucks Your Mind — Ola Alexander Frisk, eller är själv otillräknelig.  Biorobotiserade orderlydare kan förstås likt mördardroner, etc, förväntas ignorera detta, och ska då (t.ex. av IWOCG) betraktas som ett automatiserat vapensystem (med hänsynstagande till att människor koloniserats för att skapa vapensystemet).

Studium av Ola Alexander Frisk gör det lätt att vända på projiceringar såsom olika anmälningar, att detta är anmälarna som själva som har problem.  Då det är väldigt många som har problem blir det förstås allas problem, inklusive dens varpå oroskänslor projiceras.  Diark Ditta Rietumas 14 dimensioner av välstånd är klokt tänkta, där de flesta befinner sig i en fruktansvärd misär genom att de inte ens ser hur de befinner sig i total misär, samtidigt som de oroar sig väldigt mycket över de som fokuserar mer på välståndsdimensioner utanför deras perception än på välståndsdimensioner inom deras perception.  (Den baltiska solmodellen, Baltic Sun Model, ingår i Deklaration om urfolks rättigheter (Declaration on the rights of Indigenous Peoples); Godlanders rättigheter, som i sin tur ingår i Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).)

Med tanke på AI mini-mördardroner med ansiktsigenkänning och AI för att bedöma vilka som hotar systemet, så har vi inte mer än några år.  Östersjöprojektet är inte hela svaret, lika lite som AI mördardroner skulle respektera någon enda annan rättighet, MEN, om förstått av iallafall en något större grupp, Östersjöprojektet KAPAR DEN GORDISKA KNUTEN av hemlig-avtal som möjliggör mördardroner och all annan skit utan att folket får veta vad som pågår.  Ett icke fördummat folk skulle använda skaparkraft för att bekämpa hoten.  Istället har vi några parasiter som försvarar privilegier medan de förråder allt och alla.  Platonismen är de verktyg som fördummar folket.  Det är verkligen viktigt att Ola Alexander Frisks arbete blir förstått.


(1)2018-05-22
Diark Leif Erlingsson

//
[Andra uttalanden.]