[Click for English]

https://vk.com/wall409430845_701 ,  (1)2018-02-11.


Det finns ett fruktansvärt lydnadsproblem.

Problemet är inte kommandokedjan.  Problemet är kedjan av lydnad.

För mycket lydnad, med därtill associerad oförmåga att verkligen tänka.  Nästan ingen kan verkligen tänka, nästan alla lyder sinnesrubbad auktoritet.  Detta är det värsta tänkbara säkerhetshotet.  Skapas av mobbing kallad socialisering, skolgång mm.

"Samma pengar som äger politikerna äger media, och via politikerna äger skolorna.  Den tidiga programmeringen är nästan omöjlig att bryta sig fri från.  En fri tanke hotar människans hela 'verklighet' som fallande dominoer."  — V, a Veresapien @Veresapiens, övers. LegeNet.

Det är den första fria tanken som är det verkliga hindret.

Många fria tankar senare får man klart för sig att det omöjligt kan finnas något farligare än att låta serielögnare definiera ens 'verklighet'.  Att göra nästan alla inkapabla att verkligen tänka är det värsta tänkbara säkerhetshotet.  Men de som inte verkligen kan tänka, kan inte ens tänka det!  Platonism gjordes och upprätthålls för att uppnå total makt för den härskande eliten.  De som inte kan tänka, fattar inte hur farligt det är att låta serielögnare definiera deras 'verklighet'.  PDF bok: http://hyperdialog.blogspot.com/p/section-1.html

Det är endast då du faktiskt gräver, som du alls blir medveten om vad som verkligen står på spel.  De flesta människor tror att de redan är fördömda.  Fel.  Men de fördömer sig själva genom att inte bry sig.

Jag fick frågan vad som är planen, detta i kommentarerna till klargörande vad Östersjöväldet/Godland är.  Framgår delvis av https://loveorder.wordpress.com/bsicourt/ .  Pga de illegitima betalningsmedlen måste dessa knytas till legitima betalningsmedel uppbackade av verkligt levande värde av energi från levande män och kvinnor.  Pga det fruktansvärda säkerhetshotet med att nästan ingen kan tänka själv är det givetvis genombrytandet av detta säkerhetshot som är det primära, men i rådande säkerhetsläge för de som ändå bryr som om sin verkliga säkerhet så måste krigsförråd etc kunna byggas upp, och sådana resurser krävas.

//