För sjusovare, väckarklocka.

"Utbildning bör syfta till att förstöra fri vilja" + "And so, modern Sweden has fulfilled Huxley's specifications for the new totalitarianism."


Bertrand Arthur William Russell, från 1931 Earl Russell of Kingston Russell, född 18 maj 1872 i Trelleck i Wales, död 2 februari 1970 i Penrhyndeudraeth, som erhöll Nobelpriset i litteratur år 1950 och anses ha gjort viktiga bidrag till den moderna logiken inte minst med Principia Mathematica (tre volymer, 1910-1913) författad tillsammans med Alfred North Whitehead, skriver i boken "The Impact of Science on Society", publicerad 1951:

- "Utbildning bör syfta till att förstöra fri vilja, så att när elever har lämnat skolan, skall de vara oförmögna, för resten av sina liv, att tänka eller agera på annat sätt, än såsom deras lärare skulle önskat."

- "Trots allt, de mest civiliserade och delvis civiliserade länderna genom historien, hade en stor klass av slavar eller livegna helt underordnade sina ägare.  Det finns ingenting i den mänskliga naturen som omöjliggör att ett sådant system skulle bestå.  Och hela utvecklingen av den vetenskapliga tekniken har gjort det lättare än vad det brukade vara att upprätthålla en despotisk makt över en minoritet.  När regeringen styr fördelningen av livsmedel, är dess makt absolut, förutsatt att de kan räkna med polisens och de väpnade styrkornas stöd.  Och deras lojalitet kan säkras genom att den styrande klassen ger dem vissa privilegier.  Som jag förstår det, kan ingen intern rörelse någonsin revoltera för att åstadkomma frihet till de förtryckta, i en modern vetenskaplig diktatur."

- "Det finns tre sätt att säkerställa ett samhälle som skall vara stabilt, vad beträffar befolkningen:  Det första är födelsekontroll, det andra barnamord eller mycket destruktiva krig, och det tredje allmän misär, utom för en minoritet med makt."

- "Min slutsats är att ett vetenskapligt samhälle kan vara stabilt, under vissa villkor.  Det första är en världsregim, som har monopol på väpnad styrka, och därför kan driva igenom fred.  Det andra villkoret är en allmän spridning av välstånd, så att det inte finns någon orsak till avund mellan en del av världen och en annan.  Det tredje villkoret (vilket förutsätter det andra uppfyllt) är ett lågt födelsetal överallt, så att befolkningstillväxten i världen blir stillastående, eller nästintill.  Det fjärde villkoret är att enskilda initiativ i arbete och lek görs möjliga, och den största möjliga spridningen av makt, dock förenlig med nödvändiga politiska och ekonomiska ramar.  Världen är långt ifrån att förverkliga dessa villkor, och därför måste vi räkna med stora omvälvningar och fruktansvärda lidanden innan stabilitet uppnås.  Men, trots att omvälvningar och lidande hittills varit människans lott, kan vi nu se - om än vagt och osäkert - en möjlig framtida kulmen, där fattigdom och krig har övervunnits, och rädsla, där den överlever, kommer att anses patologisk.  Vägen är lång, är jag rädd, men det är inget skäl för att förlora det ultimata hoppet."Roland Huntford, som har varit skandinavienkorrespondent för en av världens stora tidningar, The Observer,
på sista sidan av The New Totalitarians — Brave New Sweden, A terrifying portrait of an "ideal" society that has destroyed democracy (1980):

"And so, modern Sweden has fulfilled Huxley's specifications for the new totalitarianism.  A centralized administration rules people who love their servitude, so that technology may be efficiently exploited.  Mentality has been guided to follow change and avoid conflict.  It has all been achieved with means known to the West."


Beskrivning av boken, som, nota bene, gavs ut 1980, för snart 40 år sedan! (denna modell har tyvärr sedan införts i många andra länder):

This book is a warning.  It is a terrifying portrait of an "ideal" society that has destroyed democracy in the name of "progress."  Roland Huntford demonstrates by fact after shocking fact how an apparently democratic, prosperous, peaceful Utopia is totally controlled by a bureaucracy which actively discourages all signs of individuality.


Recensioner av boken:

"Much more than a 'horror file.' It is a study of the 'whys' of this unopposed bureaucracy. ... Full of valuable insights, it is an illuminating account of the ideas in whose service the Swedes have become so compliant!' — Book News

"A landmark work!" — San Francisco Chronicle

"The first detailed critique of the Social Democratic regime."  — The New York Times Book Review

"Buy it, borrow it, or rent it - but find time and money to give this book a thoughtful reading."  — Bookmailer News

"It will take more than a single volume to disillusion Americans about 'democratic socialism' and the 'free' welfare state, but if any book can do it, this is it!' — Human EventsDen absolut bästa sammanfattning av vår situation jag någonsin har sett är Ingemar Wärnström, Långsamt vaknar vi upp och ser vilka som styr vår värld, som jag första gången läste för tre år sedan, och nu då jag läser om den, finner fortfarande gäller.  Boken finns från olika nätbokhandlar, men kan billigast beställas direkt från författaren genom att man sätter in 160 kr på författarens bankgiro 175-8226, och anger avsändare och adress.  Söklänk via den mest privata sökmotor jag känner till, som visar på olika föredrag etc. och vad som har sagts om boken av andra:  https://www.startpage.com/do/search?q=Ingemar+W%C3%A4rnstr%C3%B6m%2C+L%C3%A5ngsamt+vaknar+vi+upp+och+ser+vilka+som+styr+v%C3%A5r+v%C3%A4rldMonarken Leif I av Monarkin Staten Sverige, (1)2018-11-14.

//
[Andra uttalanden.]