Slavmedias Indrivare Folkrättsbrottsliga.


Ärende:  Ännu ett försök att förklara olagligheten och var ansvaret ligger.
Sänt till i ett ärende närmast berörda, torsdagen den 21 mars (1)2019 04:48:51 +0100.
Publiceras för vidare delgivning, då dessa olagligheter begås av nya och fler aktörer.

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


Urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland,
Leif I,
21 mars,
till alla enskilda nu enskilt rättsansvariga med anledning av det den 4 september förra året och tidigare till samma mottagare redovisade och deklarerade.


Då rätt i Urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland utgår från förståelse snarare än från mobbing ska jag av hänsyn till er göra ännu ett försök att förklara olagligheten av ert handlande och var ansvaret ligger.

Då en medieorganisation såsom SVT/SR systematiskt utesluter lösningar (det är de Platonistiska Slavreglerna som tillämpas) är det ett folkrättsbrott att stödja sådan verksamhet.  Slavreglerna utesluter lösningar, varför resutatet blir att några ses som goda och andra ses som onda, men ingen utväg skapas.  Utvägar skapas genom de hyperdialoger som måste till, att öppet inkludera och undersöka möjligheter i sann dialog utan skygglappar, utan ideologiska eller andra blockeringar.  Det är till exempel nödvändigt att först inkludera för att undersöka möjligheter, medan [i platonismen] västerlänningar är tränade att alltid utesluta allt som de inte med säkerhet vet är fördefinierat att vara accepterat av Härskaren eller av den politiska eliten, bara för att vara på 'den säkra sidan'.

I dag är det lätt konstaterat att SVT/SR istället upprätthåller mobbingen av det som inte accepteras av den politiska eliten.  Och förstör därmed framtiden.  Men det du/ni, även om du kanske förstår att detta är fel, nog inte har tänkt på (eftersom detta genom de Platonistiska Slavreglerna har filtrerats bort från västerlänningars konkreta förståelse) är att då den enda verklighet som respekteras är Härskarens (dvs den politiska elitens) verklighet och då denna verklighet är påtvingad genom mentalt tvång och mentala övergrepp för att systematiskt filtrera bort den konkreta intellektuella dimensionen (vilket är vad de Platonistiska Slavreglerna gör, och dessa tillämpas i alla sammanhang inte minst av skola och av [slav-]media), då faller ansvaret tillbaka på den enskilde.  Den enskilde som stödjer detta är enskilt ansvarig då hela systemet är illegitimt och det därför ej är möjligt att peka på någon legitim makt som bestämt detta.

Jag har tidigare som skäl för olagligheten bl.a. angett folkrättsligt olaglig krigspropaganda från SVT/SR's sida till stöd för folkrättsbrytande krigsäventyr bl.a. i Jemen.  Fortfarande pågående för övrigt, och de som stöder krigsmaterielexport som i slutänden går till sådana folkrättsbrott vill naturligtvis inte att SVT/SR ska störa deras blodskommers, men på mig och andra ankommer då att ta vårt enskilda ansvar till värn för andras rätt.  Det är faktiskt vår skyldighet, annars är även vi brottslingar.

Folkrättsbrotten stannar dock ej vid konkret stöd av konkret krig utan riktar sig även mentalt mot det egna folket för mental likvidering av konkret förståelse.  Även sådant stöd är det mitt och andras enskilda ansvar att ej stödja, för att ej själva vara brottsliga i detta brott.  Genom att jag gör allt i min makt att ej stödja dessa brott ligger brottsansvaret såväl för sådant stödjande men dessutom för följdbrott gentemot mig enbart för att jag tar mitt eget ansvar på de enskilda som såsom tjänstemän tar ifrån mig mina medel för att med dessa stödja brotten ifråga.  Det går här inte att peka på reglementen eller ens på svensk författningssamling då folkrättsbrott naturligtvis är legaliserade av de stater som bedriver sådana.  Glöm inte att internering av obekväma i USA, Nazi-Tyskland, Sverige och i andra länder alltid har legaliserats men att senare krigsbrottstribunaler och domstolar ändå har dömt hårt, ofta med dödsstraff.

Inte heller går det att peka på att man är lurade av media.  Det är ju [slav-]medias bedrägeri jag vägrar bidra till, och pekar ut att även du har ansvar att ej stödja.  Om du inte tror att jag har rätt så har du i vart fall ej rätt att påtvinga din tro på mig som agerar utifrån min rättsförståelse och ansvar.  En stat eller annan organisation kan ej legitimt påtvinga sin vilja på en enskild som tar ansvar för sin egen förståelse av skyldigheten att värna andra, o.s.v..  Tjänstemän som pekar på regler är såsom enskilda människor ej därmed befriade från ansvar för de grova brott de därvid begår.  Det infördes i Sverige 1975 ett skyddande av sådana brottslingar i svenska domstolar, men som ovan exempel visar på skapar ett sådant legalt skydd inte verklig immunitet från ansvar.  Det går alltid att skapa en legitim domstol/tribunal etc. då det tidigare ej funnits strukturer som utkrävt reellt ansvar.  Så måste dessutom ske, om inte ansvarslösheten ska störta oss alla i fördärvet.

Då jag i går väntade på en beställning stod jag bredvid en påslagen TV.  Då jag tillfälligt tittade upp på den medan jag väntade såg jag att man i ett nyhetsprogram med bl.a. Stefan Löven, där presenterad som statsminister [1], påstod att grundlagen inte gäller militära eller rasistiska organisationer.
      Tre fel, om vi bortser från det den övervägande majoriteten av tittarna nog inte vet om eller inte vill kännas vid, nämligen att Proklamation av Monarkin Staten Sverige den 8 september förrförra året formellt ersatt grundlagen [2].  Fel ett är att en lag gäller naturligtvis alla, annars är det ingen lag.  Kanske avsågs grundlagsskydd, men det var ej vad som skrevs i textremsan nederst på bild.
      Det andra felet, som är fel även om det hade stått grundlagsskydd, är att det är [slav-]media som inför tittarna definierar vem som ska anses som rasist, etc..  Och som vi vet är det de som inte tycker som den politiska eliten som definieras som rasister av [slav-]media.
      Det tredje felet är naturligtvis att Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland, den 4 november förra året INTE tillsatt Stefan Löven som statsminister [3].  Sändningar av nyhetsprogram som sprids över urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland, såsom sådana från SVT/SR, måste förtydliga denna information, eller är olaglig propaganda.

Fotnoter:
1.  Efter Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland, 4 november förra året så är Regeringen redan tillsatt, tillika med Riksrådet, där Regeringen består av Monarken Leif I.  Stefan Löven är INTE statsminister i den 4 november redan tillsatta Regeringen.
2.  Om vi inte bortser från att Proklamation av Monarkin Staten Sverige den 8 september förrförra året formellt ersatt grundlagen så är det i och för sig rätt att grundlagen inte gäller dessa eller någon annan heller för den delen.  Men det sades det absolut inget om från [slav-]media, så det är ändå fråga om missledande information.
3.  Som [1].


Monarken Leif I,
Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland,
den 21 mars i det år som PÅSTÅS VARA 2019.//
[Andra uttalanden.]