Ett brott av närmast omnicide-magnitud, vilket, av (1)2018-05-07, delgetts c:a 22 000 svenska lokalpolitiker.

C:a 22 000 svenska lokalpolitiker delgavs i början av maj (1)2018, "Extraordinära vårmöten för hastig lantbruks och annat säkerhetsarbete skall anordnas" av (1)2018-05-07, om istidsförberedelser m.m., samt givetvis om Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17) m.fl. Stiftande dokument och Order.

Det har genom Godland etablerats ett mönster för att återbygga Lag och Rätt, vilket, som är påvisat vi i dag ej har.  I dag står vi under ett ursprungligen romerskt system avsett att skapa lydiga medborgarsoldater i det som är avslöjat som ett krigssystem som bottnar i feodalt slaveri.  Det är obestridligt att Romersk Rätt, Roms lagsystem, fortfarande är grunden för vad som officiellt kallas rättvisa, även om propagandan säger annorlunda.  Att det är möjligt att förneka den Romerska strukturen beror endast på att Folket är tränat att tro att det Romerska systemet är detsamma som Hur Det Måste Vara, eller Absolut Sanning.  I Sverige är det ännu värre, här är inte ens det Romersk rätt baserade lagsystemet internt konsistent.  Det är påvisat hur i Sverige grundlagarna är "ofullgången rätt" (referenser via  http://blog.lege.net/?/396-Om-Statsmaffian-och-ofullbordad-raett.html ), med konsekvens att det inte finns någon fungerande lag i Sverige i dag då alla andra lagar hämtar legitimitet ur grundlagarna.  Om grundlag ej är lag, men all annan lag är förankrad i grundlag, då finns det inte alls någon lag i Sverige i dag.

Detta betyder också att vad som presenteras som alternativ i själva verket brukar vara baserade på samma Romerska ideal; att medborgaren endast kan acceptera och lyda.  Därför är den nuvarande västerländska kulturen plågad av dualistisk stupiditet att antingen försvara den rådande ordningen eller att försöka revoltera, medan det verkliga alternativet att hjälpa varandra uppnå VERKLIGA förbättringar inte kan existera som en konkret möjlighet.  Jmf. p. 334, This Is How The State Fucks Your Mind — Ola Alexander Frisk.

Utan att Lag återbyggs, då blir det istället "Vilda Västern", med landsvägskapare o.s.v..  Och då menar jag inte bolags-statsmaffians kapare, för de lär bli utkonkurrerade.

OBS att Godlands strukturer STÖDER existerande strukturer att återbygga Lag och Rätt.  Godland är därför INTE en dualistisk revolt inom dualistisk stupiditet!  Då rättssystemens mekanismer i strid med Naturrätt, Värnrätt och Grundläggande Rätt genom Bedrägeriet RättsPositivism har kapats för genomförandet av teokratiska partsprojekt som hotar själva livet, DÅ ÄR DET EN GRUNDLÄGGANDE SKYLDIGHET att återbygga Lag och Rätt.  I det Romerska lagbedrägeriet, i det den akademiska kulten gör, eller i Platonismen så görs det du kan påvisa irrelevant ("endast en personlig åsikt" brukar sekteristerna skriva) då det i kulten endast är det kulten påbjuder som ska respekteras.  Alltså rena gamla testamentet, 'Du skall inga andra gudar hava jämte mig.'

Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och Monark af Staten Sverige, har dessutom svurit skriftlig och videoupptagen lojalitetsed till Nationens Folk!  http://mss.lege.net/statements/Monark_af_Staten_Sverige__Konn_of_Godland__skriftlig_och_videoupptagen_lojalitetsed.html .  Det är säkert mer än de 22 000 har gjort…  Alla tidningar, inklusive individuellt till alla lokaltidningar, alla existerande myndighetsstrukturer, alla kommuner, alla, ja alla politiker och myndighetslådor har delgetts.  Även tidigare regering för den illegitima bolagsstaten Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden.  Även om ingen av alla dessa fört något om detta vidare så är Svenska Folket ändå Formellt Delgivna genom delgivningen i Nacka 8.9.17 inför ~100 deltagare i öppen rättssal, där proklamationen av Monarkin Staten Sverige blev förd till rättens handlingar.  En tystnadskonspiration ändrar inte detta.

Med anledning av den långa heta sommaren, det förutspåddes i det c:a 22 000 svenska lokalpolitiker nu i våras delgavs att vi här förmodligen skulle få det varmare, men andra försörjningsproblem, citat ur det som gick ut:  "Samtidigt som solminimum ger mini-istid så släpper det in högenergistrålning, vilket slår hårt mot skördar även där klimatet annars skulle gett rimliga skördar" + "Senaste års vädermönster indikerar att vårt klimat kan komma att förbli relativt isfritt, då istidsklimatet tycks dra sig nedåt de stora sjöarna i Förenta staterna".

"[ … ]  När vi nu går in i en mini-istid är det därför ett brott av närmast omnicide-magnitud av kultledarna och deras mediala predikanter på kultens TV, radio, tidningar osv att predika uppvärmning, eftersom detta effektivt saboterar omställning av samhället för istid.  [ … ]  Samtidigt som solminimum ger mini-istid så släpper det in högenergistrålning, vilket slår hårt mot skördar även där klimatet annars skulle gett rimliga skördar.  [ … ]  Det Romerska Kult-systemets ledare har för övrigt själva förberett för istid, se t.ex. det arktiska frövalvet på Svalbard, och mycket talar för att kultens ledare för sig själva och för sina lojala förberett lyxigt inredda underjordiska istidsstäder under vissa av världens större städer.  Fysisk konkretisering av Platos Grotta, där grottfolket endast presenteras skärmbilder av vad kultens ledare vill att de ska tänka och tro om den större världen.    Den verkliga överlevnaden sker utanför Platos Grottor, bland de som inte redan är döda inombords.  Senaste års vädermönster indikerar att vårt klimat kan komma att förbli relativt isfritt, då istidsklimatet tycks dra sig nedåt de stora sjöarna i Förenta staterna.  Det är här att komma ihåg att under hela förra istiden var det isfritt på den ursprungligen tropiska ön Gotland.  Dock istäcktes Antarktis, som inte alls var istäckt före förra istiden, så det har inte förrän de senaste åren helt stått klart hur den nya geografin skulle arta sig.

Vi skapar vår verklighet.  Att fördumma samhället har begränsat samhället till att stirra på döda skuggor, numera på skärmar.  Inte undra på att "magin" utanför denna Platos mörka grotta med liv, kärlek och befriad skaparkraft att skapa en god värld inte har funnits tillgänglig.  Det är som att vi är i den vita häxans eviga vinter, där allt är döende.  [ … ]"

Det är inte "uppvärming" när istäckena breder ut sig, när våren på stora delar av norra halvklotet kommer mycket sent, och hösten mycket tidigt
, de största isbrytarna kör fast i isen, osv.  Lögner i systemmedia om smältande nordpolsis är just lögner, det de är bäst på.  Länk till den bilaga ovan är citerat ur:  http://mss.lege.net/doc/ice_age/Istidsforberedelser.pdf .


Detta uttalande av (1)2018-10-24.

//
[Andra uttalanden.]