Monarken vid gravplats i Jordbro

[Click for English]
Monarkin Staten Sverige

Regeringen, Carl XVI Gustaf, Riksdagen, Folkrörelsen - och det övriga Sverige vägrar ta ansvar för att stoppa III världskriget,
men Vi har rätt att förhindra det III världskriget då ett sådant påverkar Oss, Vår familj, Vår ätt, Vårt folk, Andra folk, hela Östersjöregionen, hela Jorden och universum.
Vi har därför beslutat ta ansvar,
Vi har därför Proklamerat en legitim stat där förut ingen legitim stat fanns,
för att genom denna hävda Nationen Sverige som fredlig zon,
där främmande makts stridsövningar ej är tillåtna,
och där sådana är en krigshandling och en krigsförklaring.

Vi erbjuder Urfolks freds- och kärleksordning Godland vid uppfyllande av villkoren.

I det rådande krisläget, då folket i övrigt "gömmer sig", proklamerar Vi oss som en absolut monark, men det lite längre delmålet är en konstitutionell monarki varför konstitution mm ingår i proklamationen om 20 sidor.  Denna proklamation är i öppen rättssal i samband med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17 förd till rättens handlingar och Vi är där presenterade som Monark.

Monarkin Staten Sverige instiftar Urfolks ordning genom att restaurera statsskick via urfolks ting och egenproducerade pengar - oxa - som bokförs vid Urfolks föreningar.  Det är den som har Pengamakten; att skapa pengar; som har den verkliga makten.  Vi ger den verkliga makten tillbaka till Folket.  Alla former av krig är kriminaliserade och förbjudna.

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland


Proklamationer

Monarkin Staten Sverige till Regeringen för Kungariket Sverige, 10.09.17.
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
Följebrev till alla ministrar, här till statsministern, 14.9.17.
Följebrev till Anställda vid Kungariket Sverige, 14.9.17.
Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland.  4.11.(1)2018.


Order

Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017.
Public Order of Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017.
Direktiv från Monarkin Staten Sverige till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer, 20.9.17.
Extraordinärt Regleringsbrev, Hitlers Platonistiska ideal ska med retroaktiv verkan från (1)2017-09-08 tas bort ur BBiC modellen och motsvarande.
Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om nationalisering av Centrala Ockupationssystemet.
Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om Nationalisering av alla golfbanor och all bördig jord runt storstäderna samt att organisera beredskapsarbete med rotfruktsodling.


Stiftande dokument

Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
Manifest of Unity of Diarchs of Godland, 12017-06-11.
Declaration of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11.
Indigenous World Order Bank of Godland CoNstituting ACT, 11.06.(1)2017.
Diarchs of Godland decree on Baltic sea Indigenous Runes / World Indigenous Runes, 21.6.(1)2017.
Oxa Money
Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), 6.02.(1)2018.


Process att bli med i den lagliga staten, ny sida öppnas (klicka här)


Uttalanden, ny sida öppnas (klicka här)


Videos

Proklamationer & Order i videoformat

Monark Leif Erlingsson af Staten Sverige tilltalar Sveriges ministrar. 10.9.17

Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland, m.m., playlist med nedan:
Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland. 9.9.17
Monarch Leif of State Sweden and president Ditta of state Republic Latvia.
Order of Revocation to NATO etc to return all military home to kin.


Stiftande dokument i videoformat

The hidden rulers challenged, playlist med nedan:
We challenged the hidden powers to show that they are legitimate rulers, else we are...  The essence is that the hidden rulers are now challenged to show that they are legitimate, and that otherwise we are the legitimate rulers, and that the people need to organize legitimate courts that are not under the control of the war business economic system.
Diarchs of Godland on justice, introduction. Coronation. 10.6.17
Coronation of Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland. We challenged the hidden rulers
Diarchs of Godland/Östersjöväldet in holy Jordbro of Scandinavia. 10.6.17
Ceremonies in connection with the hidden rulers now having been challenged to show that they are legitimate
Ditta and Leif of Godland/Östersjöväldet on founding documents. 11.6.17
Founding documents read by Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland. Hidden rulers challenged


Övriga relevanta videos

Conf Security in Baltic Sea, tally to NATO, Russia etc. 22.04.17. 4/4
www.LoveOrder.info Ditta of Godland beviljade ordföranden för svenska försvarsberedningen och NATO rådgivaren Björn von Sydow motsvarande i storleksordning 1,000,000,000,000 Euro i Baltic Indigenous Runes från Baltic Sea Indigenous Court för att decentralisera alla globala krigsföretag till urfolksadministration och för att sända hem militär personal tillbaka till deras familjer.  Sydow rapporterade aldrig tillbaka till BSIC om hur han använde dessa medel.  Videon är på Engelska.Leif och Ditta i Jordbro