[Click for English]


Metodik och Konceptuella brott.

Det finns metodik skapad
för att omvandla förmodat olösliga problem till lösningar på dessa och samtidigt på långt mycket större problem.  Det som hindrar är att det begreppsmässigt är för stort för de flesta att ta in.  Att det känns för annorlunda.  Men mer av samma kan aldrig lösa det som samma har skapat.

Genom att definiera sig som urfolk kan man hävda tidigare rätt än dagens politiska system.  Tidigare rätt trumfar senare.  Det gäller bara att bygga upp Ting och Miliser inom denna rätt.  Gudalandets Urfolks Metodik är att urbilda alla och de som inte är inhemska urfolk stöds sedan i att upprepa processen i sina egna etnogeografiska områden.  De har inte rätt att styra över urfolk som de inte själva tillhör, men rätt till alla gåvor av urbildning och så vidare så att de sedan kan införa detta i sina egna etnogeografiska områden.  Definitivt inte att de har rätt att infiltrera i media, milis (ersätter polis m.m.) och så vidare där de inte har sitt ursprung.  På detta sätt avstannar och vänds denna imperialism, och även deras egna urfolksområden får genom denna metodik tillgång till alla Gåvor av Gudalandet och Gudalandets Världsekonomi i Urfolks Världsordning av Gudalandet.  Krigsbrottslingarna har också rätt till dessa gåvor för rehabilitering.  Endast om de inte kan be om sådan hjälp måste de bli lidande.

I Engelskt original "These practical crimes have been further charged symbolically as conceptual crimes".  Det är översatt till "Dessa praktiska brott har ytterligare symboliskt anklagats såsom begreppsmässiga brott", vilket dock innebär samma sak, dvs. Konceptuella brott.  I just citerat ur uttalade BSIC/IWOCG Tings beslut vid Galgstenen i Jordbro Sverige den 2:a juni -19, (2.06.(1)2019) är brotten avseende kapade träd & rötter konceptuella brott som just därför även avser soc. omhändertagna, vaccinskadade, fluor-IQ skadade och felskolade barn, m.m..  Det elektromagnetiska dödslägret är redan konkret nämnt.


BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund Domarna på Svenska.
PDF Avskrift och översättning av BSIC/IWOCG Tings beslut vid Galgstenen i Jordbro Sverige den 2:a juni -19, (2.06.(1)2019).  (Den Engelska avskrift som är den mest korrekta skriftliga version som finns:  Transcript of the BSIC/IWOCG court judgement at Gallowstone 2:nd of June -19, (2.06.(1)2019).)[Monarkin Staten Sverige.]


Gudalandet/Godland och Monarkin Staten Sverige lurar eller tvingar inte folket att lyda, utan förtjänar lojalitet och tillit genom respekt för liv och välgång för alla.  Som kärleksfulla och ansvarsfulla människovarelser låtsas vi inte att andras välgång ej berör oss.


//