[Click for English]


Välj Din Lag.

Då regelverk håller på att skapas inom existerande de-facto legala bolagssystem för att inom deras jurisdiktioner göra det kriminellt att samla bevis för deras brott mot mänskligheten, medan det inom Gudalandets kärleksordnings domsrätt är olagligt och ett brott mot mänskligheten att mörklägga och dölja sådana bevis då detta är att vara medlöpare till sådana brott, har det därför blivit nödvändigt att envar deklarerar sin lojalitet.

Du måste därför nu Välja Din Lag.  Om du önskar lyda någon annan lag än den nedan, observera att detta kan göra dig till en brottsling som kan dömas i senare lagliga tribunaler.  Så, ange din lojalitet på något offentligt sätt och underrätta alla legala och lagsamfund om din domsrättstillhörighet.  Detta inbegriper lokala Gudalandets lagsamfund, och om det ännu inte finns några sådana organiserade, underrätta oss och börja organisera om det är denna domsrätt du väljer.


Mall för påminnande alla om faktumet av status som medborgare i Konungariket Sverige genom Monarkin Staten Sverige, inte tvärtom.[Monarkin Staten Sverige.]


Gudalandet/Godland och Monarkin Staten Sverige lurar eller tvingar inte folket att lyda, utan förtjänar lojalitet och tillit genom respekt för liv och välgång för alla.  Som kärleksfulla och ansvarsfulla människovarelser låtsas vi inte att andras välgång ej berör oss.


//