MSS Struktur under Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning.

PDF:  MSS_struktur.pdf

Nedan själva texten i dokumentet, men det är ovan PDF version som gäller.Godland, Östersjöväldet
Sveriges folks medborgarkooperativ Monarkin Staten Sverige
MSS Struktur
under Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning
efter utlysande av nationalisering av Centrala Ockupationssystemet
18 april -18  samt den nu lagliga regeringen sedan 4.11.(1)2018.
Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning.

Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning som är ViKingaättlingarnas domsrätt återupprättades den 11 juni -17 genom Manifest of Unity of Diarchs of Godland, samt genom Declaration of Godland and Charter of Godland.  De dolda härskarna utmanades att visa hur de är legitima, annars är Gudalandets diarker det.  Diarkin skapades i enlighet med Värnskyldighet för att stoppa det pågående mordet på mänskligheten.  Ingen har öppet antagit utmaningen.  Därför är Gudalandets domsrätt den nu lagliga domsrätten utifrån vilken all annan struktur måste valideras och verifieras.  Gudalandets domsrätt förbjuder vapensystem av administrativt eller annat våld, liksom krigssystem bestående av tvångsvärvade medborgarsoldater.

Nu gällande regeringsform för nationen.

Förbudet mot vapensystem av administrativt eller annat våld, liksom krigssystem bestående av tvångsvärvade medborgarsoldater, beskrivs tydligt i proklamationen av Monarkin Staten Sverige (MSS) den 8 september -17, som är den nu gällande regeringsformen för nationen.  Inom Gudalandets domsrätt har Urfolks Decentralisering samtidigt utlysts, för vilket ändamål och under Gudalandets domsrätt och tingsordning Monarkin Staten Sverige (MSS) bildades genom proklamationen av Monarkin Staten Sverige och presentationen av dess monark Leif Erlingsson, det civilrättsliga namnet inom MSS och under allt som står under MSS, inför ~100 vittnen i samband med ett vittnesmål i öppen rättssal i Mark och Miljödomstolen i Nacka den 8 september -17, där proklamationen i öppen rättssal under pågående rättegång fördes till rättens handlingar.

Sveriges folks medborgarkooperativ Monarkin Staten Sverige (MSS) i Gudalandet / Godland efter utlysandet av nationaliseringen av det Centrala Ockupationssystemet av 18 april -18.

Nationaliseringen av det Centrala Ockupationssystemet och av hela staten Konungariket Sverige in under Sveriges folks medborgarkooperativ Monarkin Staten Sverige (MSS), som i sin tur står under Gudalandets domsrätt, skedde genom Regeringsbeslut (1)2018-04-18, i Bruzaholm, Sverige, meddelad alla de tidigare myndigheterna, benämnd Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om nationalisering av Centrala Ockupationssystemet, samt genom den nu lagliga regeringen bildad i enlighet med Värnskyldighet av Monarkin Staten Sveriges konn den 4 november -18, benämnd Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland.  4.11.(1)2018.  Det är en skyldighet att ta kontroll över från folket i dold och oförklarad krigshandling stulna staten Konungariket Sverige och det är förbjudet att vara medlöpare med förrädarna.

DET ÄR GENOM GUDALANDETS AVGÖRANDE BETYDELSE FÖR LIVETS BEVARANDE PÅ MODER JORD ETT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ATT EJ RESPEKTERA DENNA DOMSRÄTT, OCH STRAFFBART DÄREFTER.  Uniformsklädda påminns om Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017. samt om Public Order of Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017.  Detta innebär att allt de gör sker under enskilt ansvar och den skyldighet att Värna som gäller varje kompetent man och kvinna i enlighet med ViKingaättlingarnas domsrätts Gudalandets / Godlands konstitution, som också är Nationen Sveriges konstitution.

Strukturförklaring för Godland/Gudalandet/Östersjöväldet och Östersjöväldet/Godland rättsordning - Östersjö Urfolks Ting av (1)2017-11-13 kan läsas via http://mss.lege.net/doc/explication/Strukturforklaring_for_Godland_Ostersjovaldet/
eller samma länk via  QR Code:
Strukturförklaring för Godland/Gudalandet/Östersjöväldet och Östersjöväldet/Godland rättsordning länk via QR Code

Författaren av denna text har för att vara extra tydlig 12020-01-10, 10 000 år tillagt för urfolkstid, gjort Deklaration av domsrättstillhörighet som kan läsas via http://mss.lege.net/choose/leif_1_domsrattstillhorighet/
eller samma länk via  QR Code:
Deklaration av domsrättstillhörighet länk via QR Code

Hela Deklaration av domsrättstillhörighet texten som QR Code:
Deklaration av domsrättstillhörighet texten som QR Code


Hjärtligt,

Leif av Gudalandet / Godland, Leif Erling Gunnar,
Monark af Staten Sverige där jag är Monarken Leif I, Leif Erlingsson,
12020-02-21, 10 000 år tillagt för urfolkstid.

Förtryckardiktaturen är avskaffad och Ersatt med Kärleksordning!  Ni Är Fria Från Förtrycket.  Vi Är Alla Fria Från Förtrycket.  Strukturen och grunden för riktiga Ting är lagd.  Detta att vi är befriade är A och O för att vi alla ska kunna överleva det som onda krafter har planerat för oss.  Det mentala förslavandet av den västerländska människan, ja, av alla människor, har gjorts olaglig genom att de verkliga mänskliga skyldigheterna och rättigheterna har återuppväckts!  Människor behöver ej längre kräla och krypa i stoftet inför olagliga mobbare, som såsom medlöpare till och möjliggörare av mentalt eller värre folkmord/massmord är förbjudna att utöva sådana krigsbrott mot mänskligheten.  Den sinnessjuka idén att man måste lyda massmordsmedhjälpare bara för att de säger något är avslöjad, varför ingen längre har någon som helst ursäkt om de gör annat än är hjälpsamma och agerar mot dem som skadar utan att själv tillföra skada mer än vad situationen för stunden absolut kräver.