[Click for English]


Process att bli med i den lagliga staten.


  1. Enkät


  2. Den baltiska solmodellen formulär


  3. Utkast till edKopiera respektive sida, fyll i dina svar och skicka mail till validering@mss.lege.net .[Monarkens Ed.]
[Monarkin Staten Sverige.]


Gudalandet/Godland och Monarkin Staten Sverige lurar eller tvingar inte folket att lyda, utan förtjänar lojalitet och tillit genom respekt för liv och välgång för alla.  Som kärleksfulla och ansvarsfulla människovarelser låtsas vi inte att andras välgång ej berör oss.

[Kortfattat till tjänstemän.]

//