[Click for English]


Deklaration av domsrättstillhörighet.

Jag, Leif av Gudalandet, diark Leif af Östersjöväldet / Leif of Gudalandet tillika Monark av Staten Sverige, Leif I, den sedan hösten -17 enda lagliga staten för nationen, civilrättsligt namn i Sverige Leif Erlingsson, står under Gudalandets kärleksordnings domsrätt, såsom även Monarkin Staten Sverige gör.  Endast genom denna domsrätt och i den mån densamma respekteras står jag genom Sveriges folks medborgarkooperativ Monarkin Staten Sverige med dess Freds- och Regeringsförklaring under staten Konungariket Sverige.  Du som anser dig ha auktoritet över mig måste visa hur du är verifierad och validerad genom Monarkin Staten Sverige, för annars måste jag anta att du inte är kontrollerad och verifierad av mitt folk utan att du istället tillhör en olaglig ockupationsmakt som jag inte har någon som helst vare sig skyldighet eller ens rätt att respektera, då det vore förräderi och jag inte är en förrädare.

(Verifiera laglighet av strukturen som har anställt Er genom att granska dess avtal med folkstaten Konungariket Sverige eller avsaknad av sådana avtal; och validera signerarna att ha avlagt ed till medborgarna av folkstaten Konungariket Sverige och Sveriges urfolk.  Skapa sådana avtal där de icke finns, etablera laglig makt som är trogen urfolket och medborgarna.)


Leif av Gudalandet,
12020-01-10, 10 000 år tillagt för urfolkstid.[Monarkin Staten Sverige.]


Gudalandet/Godland och Monarkin Staten Sverige lurar eller tvingar inte folket att lyda, utan förtjänar lojalitet och tillit genom respekt för liv och välgång för alla.  Som kärleksfulla och ansvarsfulla människovarelser låtsas vi inte att andras välgång ej berör oss.


//