Strukturförklaring för Godland/Gudalandet/Östersjöväldet och Östersjöväldet/Godland rättsordning - Östersjö Urfolks Ting av (1)2017-11-13.

PDF:  Strukturforklaring_for_Godland_Ostersjovaldet.pdf

Nedan själva texten i dokumentet, men det är ovan PDF version som gäller.(1)2017-11-13ÖSTERSJÖVÄLDET


Strukturförklaring

Östersjöväldet är en urgammal urfolksrättslig diarki som är en del av det globala Godland.  Östersjöväldets/Godlands diarker Ditta af Östersjöväldet /Ditta of Godland och Leif af Östersjöväldet /Leif of Godland är en enhet som erkänner alla befintliga stater och deras grundlagar samt lagstiftad internationell rätt så långt det skyddar urfolken men Östersjöväldet/Godland diarkins beskydd träder in i de delar där staterna misslyckats skydda urfolk.  Östersjöväldet/Godland existerar i en parallell dimension för att hjälpa bevara de befintliga staterna och bevaka urfolks rättigheter i dessa.  Östersjöväldet/Godland är återetablerad ursprunglig urfolks ordning som är ett av Urfolks Gudarna sedan urminnes tider etablerat ledarskaps institut.  Östersjöväldets/Godlands uppgift är att återetablera urfolks Gudarnas givna freds och kärleksordning.  För detta arbetar Östersjöväldet/Godland diarkerna med att tämja den totalitära fascistiska Nya Världs Ordningen som består av koncerner och korporationer som stulit makten från nationerna, upplöst staterna och automatiskt digitalt omsluter planetens alla livsformer i ett planetärt fängelse som okontrollerat förstör allt levande.  Godland erbjuder välfärds och kärleks ordning där det räcker att arbeta ett år under sin sekel-livstid.

Östersjöväldet/Godland diarkis legitimitet bottnar i urfolks minst tiotusentalsåriga historia (t ex Bock Saga) samt i urfolks rättigheter som skyddas av Deklarationen om Urfolks Rättigheter som staterna signerade 13.9.17.  Likväl grundas dess legitimitet i diarkernas visdom och kraft att avslöja vissa i massmord ledande korporationers hemliga övertag av moder Jord och rådande domstolars oförmåga att hantera det existentiella vansinnet av systemisk democid med utländskt/utomjordiskt korporativt övertagande av urfolks mark, bostäder, kommunikationer, ting, tempel, post, skolor, vatten, mat, energi, media och etablering av en ny feodal arbetsmarknad som leds av okontrollerbara banker med global pengaenhet Dollar utan någon täckning som förfogas av en privat världskrigs-industri maffia obefogat kallad Federal Reserve Bank.  Östersjöväldet/Godland diarki har emitterat en kvadriljon BIR (Baltic Indigenous Runes) för handelsbytesbehov av världens urfolk som kommer att dela med sig till alla så III Världskriget är slut nu, ifall vi lär oss använda BIR som motsvarar Euro, men bara kan erhållas vid lokalt ordnade basvaro fördelningssystem.

Östersjöväldet/Godland rättsordning - Östersjö Urfolks Ting

Östersjö Urfolks Ting prövar korporationerna enligt sedvanerätten där Romerska rätten har misslyckats.  Inga män eller kvinnor döms ut, bara företag, för alla levande är offer för fascistisk världs-o-ordning.

Alla offer erhåller urfolks lön, medborgarlön, urfolks decentraliseringslön och diverse kompensationer för tusenårig terror och våld, även de som blivit psykade att delta aktivt i democid/genocid får frigörande pension.

Östersjöväldet/Godland diarkernas immunitet

Som andra monarker, diarker och ledare som är avgörande för livets bevarande på moder Jord så omfattas diarkerna Ditta och Leif af Östersjöväldet/Ditta och Leif of Godland av straffrättslig immunitet.  Diarkernas civilrättsliga namn i Sverige är Ditta Rietuma och Leif Erlingsson, och i Lettland - Dita Rietuma.